Střechy Bergl s.r.o. Střechy Bergl s.r.o.
Střechy Bergl s.r.o.

Zednické práce

Zdící a stavební materiál

Zeď je plošný prvek zděné konstrukce, popř. samostatný stavební objekt, obyčejně svislý, namáhaný zejména tlakem. Její horizontální popř. vertikální rozměr značně převažuje nad tloušťkou. Zeď jako takovou můžeme rozlišit podle účelu, např. zeď základová, hlavní, střední, příčná, štítová, lomenná, podpěrná, ochranné a jiné.

 

Dále pak podle použitého materiálu. kde nejčastěji používáme přesné tvárnice Ytong, pálenné cihly nebo tvárnice porotherm a to především na zdi exteriérové. Do interiéru včetně již zmiňovaných materiálů je třeba zmínit možnost sádrokartonovách příček a podhledů, tak i OSB a DTD desek, které jsou dnes velmi populární a to především díky rychlé montáži tzv. suchou cestou.

Zednické práce, příprava pro obložky

Zednické práce, příprava pro obložky

Sádrokartonový podhled

Sádrokartonový podhled

Klenby a interiérové omítky 0-1mm

Klenby a interiérové omítky 0-1mm

Fasádní barvy Weber

Fasádní barvy Weber

Fasádní barvy Weber

Fasádní barvy Weber

Stavba Ytong přesné tvárnice

Stavba Ytong přesné tvárnice

Většina staveb, zdí, příček nebo vyzdívek doznává dalších úprav. V exteriéru se jedná především o zateplovací systémy (vata, polystyrén) zakončen fasádní omítkou, která má za úkol dům a jeho vlastní konstrukci ochránit před vlivem počasí a zároveň pohledovou vlastnost samotné stavby. Omítka může být silikonová. tak i akrylátová, točená nebo tahaná, jemná či hrubší v barvě jakékoli na přání investora.

V interiérech pak v zásadě používáme omítky tenkovrstvé nebo jádrové na které pak nanášíme jemnou maltovou směs zvanou štuk.

 

V poslední době jsou stále více populární omítky šlechtěné, které svojí zrnitostí a způsobem nanešení jsou velmi atraktivní a líbivé. Interiérová úprava zdí je pak po všech těchto krocích zakončena finální malbou v jakémkoli barevném odstínu nebo v základní barvě bílé.

Omítka šlechtěná tahaná

Omítka šlechtěná tahaná

Omítka šlechtěná točená

Omítka šlechtěná točená

Tahané omítky v barvě

Tahané omítky v barvě

Benátské štuky

Benátské štuky