Střechy Bergl s.r.o. Střechy Bergl s.r.o.
Střechy Bergl s.r.o.

Opravy střech Plzeň-jih

Detail střechy valba a hřeben - rekonstukce střech Plzeň-jih

Montáž střech Plzeň - Plzeň-jih

Stavební firma v Blovicích Střechy-Bergl s.r.o. provádí opravy střech Plzeň-jih, v Plzeňském kraji a Středočeském kraji, dále rekonstrukce střech a montáž střech. Dále nabízí profesionální pokrývačské práce - modifikované betonové pásy, zateplovací systémy, betonová krytina, pálená krytina a plechové krytiny. Pro náročnější zákazníky nabízíme tesařské práce, pracujeme s krovy a vazníkovými konstrukcemi. V oblasti klempířských prací zajistíme plechové lehké krytiny a klempířské doplňky. V neposlední řadě pro vás nabízíme zednické práce, instalatérské práce, elektroinstalace, tepelné izolace, obklady a dlažby a ostatní služby.

Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům. Také odvádí vodu a brání v jejím nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce (krov) a střešní krytiny včetně doplňků. Tvar a celkové provedení většinou závisí na klimatických podmínkách a místních zvyklostech. V tropických a subtropických oblastech se například daleko častěji uplatňují střechy ploché oproti mírných a chladných podnebných pásech se setkáme se střechou šikmou. Střechu jako takovou lze dělit podle sklonu, tvaru nebo počtu plášťů či funkce.

Rekonstrukce střech Plzeňský kraj

Pultové střechy

Má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem, tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby u hranic pozemků, na přístavby eventuelně na částech činžovních domů přilehájících podélně k sousedním domům, dále známe s bungalovů.

Sedlová střecha

Je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantou bývá střecha křížová a polokřížová, které vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene.

Valbová střecha

Ta se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. V tomto případě platí pro okapy stejná výška. V případě polovalbové střechy shledáme okapy na valbě výš než na sedlové střešní rovině.

Mansardová střecha

Je variantou střechy sedlové, každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví ), v současné době je rozšířena tzv. falešná mansardová střecha, kde se jedná o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.

Stanová střecha

Též někdy nazýváme jehlanová má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř a víceboký jehlan. Používá se na samostatně stojících domech cca čtvercového půdorysu.

Podívejte se na video z naší rekonstrukce

Ukázky našich rekonstrukcí

Detail střechy - Opravy střech Plzeň-jih - Střechy Bergl
Detail hřebenu - Opravy střech Plzeň-jih
Detail střechy - Střechy Bergl s.r.o.
Střecha zblízka - Rekonstrukce střech v Plzeňském kraji
Střecha Ruuki Finnera - Opravy střech Plzeň-jih