Střechy Bergl s.r.o. Střechy Bergl s.r.o.
Střechy Bergl s.r.o.

Střecha Lindab Topline Classic

Moření krokví

Moření krokví

Stav před rekonstrukcí, pohled od příjezdu

Stav před rekonstrukcí, pohled od příjezdu

Stav před rekonstrukcí

Stav před rekonstrukcí

Stav před rekonstrukcí

Stav před rekonstrukcí

Detail původní krytiny

Detail původní krytiny

Detail původní krytiny

Detail původní krytiny

Detail původní krytiny

Detail původní krytiny

Stav původní krytiny

Stav původní krytiny

Detail původního žlabu a sněhových zachytávačů

Detail původního žlabu a sněhových zachytávačů

Detail původních sněhových zachytávačů

Detail původních sněhových zachytávačů

Detail původního nároží

Detail původního nároží

Detail původního odvodu vody ze žlabu do svodu

Detail původního odvodu vody ze žlabu do svodu

Pohled na budovu před rekonstrukcí

Pohled na budovu před rekonstrukcí

V průběhu prací

V průběhu prací

V průběhu rekonstrukce

V průběhu rekonstrukce

V průběhu rekonstrukce

V průběhu rekonstrukce

Detail po rozkrytí střechy

Detail po rozkrytí střechy

Stav v půdě po odkrytí půdních prostor

Stav v půdě po odkrytí půdních prostor

Po odkrytí půdních prostor

Po odkrytí půdních prostor

Stav po odkrytí původní krytiny

Stav po odkrytí původní krytiny

Standartní postup - úklid

Standartní postup - úklid

Úklid

Úklid

Standartně stav po úklidu

Standartně stav po úklidu

Úpravy zateplení

Úpravy zateplení

Úpravy zateplení podhledu

Úpravy zateplení podhledu

Detail zateplení podhledu

Detail zateplení podhledu

Zateplení pohledu

Zateplení pohledu

Pohled po hřebeni

Pohled po hřebeni

Plocha střechy Lindab

Plocha střechy Lindab

Lindab Topline Classic

Lindab Topline Classic

Pohled po hřebeni

Pohled po hřebeni

Detail hřebene a nároží

Detail hřebene a nároží

Detail střešních doplňků, lávka, zábradlí, výlez, anténa

Detail střešních doplňků, lávka, zábradlí, výlez, anténa

Detail hřebene

Detail hřebene

Folie, laťování

Folie, laťování

Ekologická likvidace původní krytiny a odpadu

Ekologická likvidace původní krytiny a odpadu

Založení

Založení

Montáž okapnice

Montáž okapnice

Montáž okapnice a žlabu

Montáž okapnice a žlabu

Folie, laťování

Folie, laťování

Pokládka krytiny před položením nárožního hřebene

Pokládka krytiny před položením nárožního hřebene

Prostup folií

Prostup folií

Detail prostupu folií

Detail prostupu folií

Odvětrání kanalizace

Odvětrání kanalizace

Detail přichycení odvětrání kanalizace

Detail přichycení odvětrání kanalizace

Detail žlabu, okapnice, ukončení pokládky

Detail žlabu, okapnice, ukončení pokládky

Montáž žlabu

Montáž žlabu

Detail kotvení antény

Detail kotvení antény

Stav po montáži antény krytinou

Stav po montáži antény krytinou

Stav po dokončení montáže antény

Stav po dokončení montáže antény

Montáž střešních doplňků

Montáž střešních doplňků

Ukončení střechy, detail svedení do žlabu

Ukončení střechy, detail svedení do žlabu

Detail stoupací plošiny a zábradlí

Detail stoupací plošiny a zábradlí

Pohled na budovu od vstupu

Pohled na budovu od vstupu

Čelo budovy po dokončení

Čelo budovy po dokončení

Pohled na budovu od vstupu

Pohled na budovu od vstupu

Křídlo a čelo budovy po dokončení prací

Křídlo a čelo budovy po dokončení prací

Pohled na křídlo budovy těsně před dokončením

Pohled na křídlo budovy těsně před dokončením

Pohled na dětské centrum ze zahrady

Pohled na dětské centrum ze zahrady

Pohled na křídlo budovy

Pohled na křídlo budovy

Detail kotvení hromosvodu, sněhových zachytávačů, odvětrání kanalizace

Detail kotvení hromosvodu, sněhových zachytávačů, odvětrání kanalizace

Detail svodu vody do žlabu

Detail svodu vody do žlabu

Pohled na plochu střechy

Pohled na plochu střechy

Pohled na plochu střechy

Pohled na plochu střechy

Pohled na plochu střechy

Pohled na plochu střechy

Detail kotvení žlabu

Detail kotvení žlabu

Detail kotvení žlabu

Detail kotvení žlabu

Pohled na část střechy, detail lemování zdi

Pohled na část střechy, detail lemování zdi

Detail lemování zdi, sněhové zachytávače, odvětrání kanalizace

Detail lemování zdi, sněhové zachytávače, odvětrání kanalizace

Plocha střechy, detail výlezu

Plocha střechy, detail výlezu

Detail sněhového zachytávače, kotvení hromosvodu

Detail sněhového zachytávače, kotvení hromosvodu

Detail odvětrání kanalizace

Detail odvětrání kanalizace

Moření krokví

Moření krokví

Detail prostupů folií

Detail prostupů folií

Detail kotvení a ukončení folie

Detail kotvení a ukončení folie

Detail kotvení a ukončení folie u okapové hrany

Detail kotvení a ukončení folie u okapové hrany